1 10 11 12 13 2a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9

Dzisiaj:198
Wczoraj:478
W tygodniu:3241
W miesiącu:4226
Ogólnie:666486

Kto jest online

2
Online

09-08-20

Projekty

Uprzejmie informuję, że od 1 września 2020 r. uczniów obowiązywać będzie noszenie na terenie szkoły obuwia z jasną podeszwą. Noszenie takiego obuwia umożliwi łatwiejsze utrzymanie w czystości podłóg szkolnych oraz łatwiejsza będzie konserwacja wykładzin (która jest dość kosztowna). Wprowadzenie obowiązku noszenia obuwia z jasną podeszwą pozytywnie zaopiniowała Rada Rodziców w dniu 26 października 2019 r. (uchwała nr 8/2019/2020) oraz Rada Pedagogiczna w dniu 2 lipca 2020 r. (uchwała nr 41/2019/2020).

Dyrektor ZPO nr 3 w Mławie
Mariusz Lempek

Informuję, że w związku z wytycznymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty, określonymi w piśmie z dnia 22 czerwca 2020 r., jesteśmy zmuszeni zmienić organizację zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klas VIII. 
Spotkania z uczniami klas VIII odbędą w małej sali gimnastycznej o określonych godzinach. W spotkaniach będą brali udział wszyscy uczniowie danej klasy (odbiorą świadectwa i nagrody) oraz rodzice odbierający listy gratulacyjne.

Porządek spotkań :

 1. godz. 8.00 – VIII a,
 2. godz. 9.00 – VIII b,
 3. godz. 10.00 – VIII c,
 4. godz. 11.00 – VIII d,
 5. godz. 12.00 – VIII e.

Na spotkanie należy wejść wejściem od strony sklepiku szkolnego.
Wchodząc do szkoły należy zachować dystans społeczny minimum 1,5 m oraz zakryć usta i nos (maseczką lub przyłbicą). Obowiązuje również dezynfekcja rąk.  

Z przykrością muszę poinformować, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 i koniecznością utrzymania w placówce zasad higieny i bezpieczeństwa, w naszej szkole nie odbędzie się tradycyjne zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Poniżej zamieszczony jest harmonogram odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r., który określa :

 1. klasę i godzinę odbioru świadectwa,
 2. numer wejścia do szkoły, z którego skorzystają poszczególne klasy.

Zamieszczony jest także plan budynku szkoły z zaznaczonymi wejściami, które będą dostępne dla uczniów (zgodnie z harmonogramem).

Podczas oczekiwania na wejście do szkoły należy zachować dystans społeczny minimum 1,5 m. Osoba odbierająca świadectwo (uczeń lub rodzic) musi mieć rękawiczki jednorazowe oraz  zakryte usta i nos (maseczką lub przyłbicą).

Bardzo proszę, aby dzieci z objawami choroby lub obniżoną odpornością, ze względów bezpieczeństwa, pozostały w domu. Świadectwo mogą odebrać za nie Rodzice. Z tych samych względów mogą być one także odebrane w terminie późniejszym w sekretariacie szkoły.

Dyrektor ZPO nr 3 w Mławie
Marusz Lempek

Zadanie uczniów polegało na tym, że wybrali dzieło słynnego malarza i musieli przygotować się w taki sposób, aby do złudzenia przypominało malarski oryginał. Tradycja żywych obrazów (franc. tableaux vivants) sięga początków XVIII w., a ich największa popularność przypada na przełom XIX i XX w., kiedy to fotografie żywych obrazów upozowanych przez amatorów, bądź zawodowych aktorów, sprzedawane były w formie pocztówek.Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom! A w ich realizacjach czuć prawdziwą pasję i radość tworzenia.

 

W dniach 16-18 czerwca ma miejsce egzamin ósmoklasisty. W pierwszym dniu uczniowie zdawali język polski, w kolejnych dniach będzie to matematyka i język obcy nowożytny. Czas, w którym odbywają się egzaminy jest to zawsze trudny okres dla młodych osób, które wchodzą w kolejny etap swojego życia. Ten rok i tegoroczny egzamin to zdwojone poczucie stresu ze względu na panującą na całym świecie pandemię. Jednak wiemy, że nasi uczniowie jak zawsze poradzą sobie i osiągną bardzo dobre wyniki.

Drodzy ósmoklasiści życzymy Wam powodzenia i osiągnięcia wyników, które będą dla Was satysfakcjonujące.

Zdjęcia

Uczniowie klas IV i V wcielili się w rolę rzeźbiarzy i wykonali własne dzieła wykorzystując kamienie Efekty są zaskakujące.

Zdjęcia

Informuję, że zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2019/2020 dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są również dni, w czasie których odbywać się będzie Egzamin Ósmoklasisty.
Drodzy uczniowie.
Bardzo proszę o zapoznanie się z planem wejścia do budynku szkoły na Egzamin Ósmoklasisty. W załączniku znajduje się lista zdających, określająca numer wejścia i godzinę dla danej grupy. Bardzo też proszę o dostosowanie się do wytycznych znajdujących się poniżej oraz określonych w Instrukcji bezpieczeństwa (również jest dostępna w załączniku).
 • 16 czerwca 2020 r. - język polski
 • 17 czerwca 2020 r. - matematyka
 • 18 czerwca 2020 r. - język angielski

Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych nr 3 
w Mławie
Mariusz Lempek

1. Na egzamin uczeń przynosi TYLKO  WŁASNE  PRZYBORY - długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem).
2. Na egzamin z matematyki należy przynieść dodatkowo linijkę (nie można używać ołówka - rysunki wykonywane będą długopisem).
3. Uczeń musi posiadać dokument tożsamości.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych nr 3 
w Mławie
Mariusz Lempek
  
Załączniki:
Pobierz plik (Instrukcja bezpieczeństwa.pdf)Instrukcja bezpieczeństwa.pdf201 kB
Pobierz plik (Plakat.jpg)Plakat.jpg147 kB
Pobierz plik (Plakat.pdf)Plakat.pdf790 kB

Wytyczne MEN i GIS dla uczniów klas 8 w sprawie warunków bezpieczeństwa  w czasie organizacji Egzaminu Ósmoklasisty

 • Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa (zdający, nauczyciel lub inny pracownik szkoły).
 • Zdający, nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy.
 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (np. książek, telefonów, maskotek).
 • Na egzaminie zdający korzysta tylko z własnych przyborów (np. długopis, linijka, cyrkiel). Zdająacy nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 2. wychodzi do toalety, 
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 4. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką mogą nosić w czasie egzaminu przyłbicę. Jeżeli nie mogą korzystać z przyłbicy piszą egzamin w odrębnej sali. Wówczas odstępy między zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego muszą wynosić minimum 2 m.